DYCHOVÁ * HUDBA * SENČANKA

História a súčasnosť

Dychová hudba Senčanka nadväzuje na tradíciu Seneckej hasičskej hudby, ktorá bola založená v roku 1899.

Novodobú históriu, dychová hudba Senčanka začala písať v roku 1987.

Zostala verná piesňam svojho kraja, ktoré reprezentuje vo vynaliezavých úpravách, ale pri tom zaraďuje do svojho repertoáru aj skladby, ktoré prichádzajú s dobou, ale i zo sveta.

Na tvorivom duchu, ktorý v kapele vládne má veľkú zásluhu Ing. Ján Tkáč a kapelník Róbert Madarász, ktorý spája v nej nadšenie amatérov a profesionálny spôsob práce.


Naše úspechy

2005
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2007
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2009
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
  • Diplom a „Zlaté pásmo cum laude“ udelené na XX. celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach od Národného osvetového centra Bratislava a odbornéj poroty
2010
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2011
  • Zlaté pásmo na XXI. celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v Led. Rovniach
2012
  • Zlaté pásmo súťažnej prehliadke DH Dychovky v preši v Pezinku

Naši sponzori

Mesto Senec – www.senec.sk
MAJAX, s.r.o. – www.majax.sk
SCHRACK TECHNIK s.r.o. - www.schrack.sk
Peter Korbelič – www.webprodukty.sk
© 2009-2022 DH Senčanka, Všetky práva vyhradené. Tvorba webprodukty.sk