DYCHOVÁ * HUDBA * SENČANKA

História a súčasnosť

Dychová hudba Senčanka nadväzuje na tradíciu Seneckej hasičskej hudby, ktorá bola založená v roku 1899.

V súčasnosti pôsobí pri MsKs Senec, kde má vytvorené priaznivé podmienky pre svoju činnosť, a tak môžu jej členovia rozvíjať tradíciu dychovej hudby. Pravidelne organizuje Senecký festival dychovej hudby, ktorý sa každoročne koná v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom, a spríjemňuje letnú atmosféru turistom. Senčanka je pravidelným účastníkom veľkého Seneckého letného karnevalu.

Vystupuje na kultúrno-spoločenských podujatiach vo svojom regióne, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko).

Repertoár Senčanky tvoria skladby domácich a zahraničných autorov a upravené ľudové piesne.


Naše úspechy

2005
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2007
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2009
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
  • Diplom a „Zlaté pásmo cum laude“ udelené na XX. celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach od Národného osvetového centra Bratislava a odbornéj poroty
2010
  • Zlaté pásmo v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb
2011
  • Zlaté pásmo na XXI. celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v Led. Rovniach
2012
  • Zlaté pásmo súťažnej prehliadke DH Dychovky v preši v Pezinku

Naši sponzori

Mesto Senec – www.senec.sk
MAJAX, s.r.o. – www.majax.sk
SCHRACK TECHNIK s.r.o. - www.schrack.sk
Peter Korbelič – www.webprodukty.sk
© 2009-2017 DH Senčanka, Všetky práva vyhradené. Tvorba webprodukty.sk